یافتن سکه هاس مسی با کیفیت بالا به علت کثرت استفاده و از بین رفتن کیفیت مس به علت استفاده مکرر؛ بسیار سخت می باشد.