پرتال خبری، آموزشی و فروشگاهی مجموعه داران ایرانی

Blog

سومین نمایشگاه مجازی تمبر ایران IRPEX1402

نمایشگاه مجازی انجمن مطالعات تمبرشناسی ایران را اعلام کنم که از اول دی ۱۴۰۲ آغاز می شود. موضوع نمایشگاه چهارصد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اصفهان به عنوان پایتخت سلسله صفویه است.

سومین نمایشگاه مجازی انجمن مطالعات تمبرشناسی ایران را اعلام کنم که از اول دی ۱۴۰۲ آغاز می شود. موضوع نمایشگاه چهارصد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اصفهان به عنوان پایتخت سلسله صفویه است. از کلیه نمایشگاه های رقابتی و غیر رقابتی به ویژه نمایشگاه های مربوط به شهر زیبای اصفهان استقبال می شود.

این نمایشگاه زیر نظر انجمن مطالعات تمبرشناسی ایران برپا خواهد شد.


خبرهای اخیر

+